Aktuální situace 

Zde je ve zkratce uváděn nejnovější sled událostí od odletu Marcely s Marií  z České Republiky. 

únor 2016  Soudní rozhodnutí  Krajského soudu v Brně o navrácení Marie do Kanady. Aby nedošlo k odloučení dítěte od matky byla uzavřena  před soudem dohoda obou rodičů o styku s dítětem. Styk matky s dítětem každý sudý týden po dobu celého týdne nepřetržitě. Dohoda rodičů je součástí soudního rozhodnutí. 

24.2.2016   Marcela odlétá s dcerou do Kanady v domnění, že bude v bezpečí. Skutečnost je však jiná. Při příletu dítě matce odebrané a matka uvězněna. Důvod zadržení však nebyl sdělen.

25.2.2016  Z Češky se náhle stal v Kanadě bezdomovec a člověk bez identity. Byla propuštěna bez všech dokladů a platebních karet. O dítěti nikdo nic neví. 

1.3.2016  Kanadský soud zakázal Marcele Zabranské kontaktovat svoje dítě i otce jakýmkoliv způsobem. Matka nesmí pracovat, nesmí studovat, bez pasu si nepronajme hotel ani byt,  2 x týdně se hlásí na policici. Důvod zadržení však opět nebyl sdělen.

4.3.2016  Proběhlo předběžné soudní řízení  o nařízení styků matky s dítětem  -bez výsledku. Matka je stále bez kontaktu s dítětem a bez jakékoliv informace o své dceři.

10.3.2016  zatím vše při starém, dítě bez matky, matka bez dítěte, soud v nedohlednu, návrat do ČR pouze sen.

Dnes 16.3.2016 má proběhnout soudní slyšení, avšak zpráva několik minut před jednáním byla, že nebude opět nic projednáváno, jedná se opět o technické záležitosti. O jaké,  to bohužel nevíme. Matka je již téměř měsíc bez dítěte a nemá o něm ani žádné zprávy. Něco tak strašného se nedá ani domyslet,  to znám jenom z historie o fašistech.

Dle předpokladu, opravdu jednání dne 16.3.2016 bylo technického charakteru, vyplňování jistých formulářů, matka dítěte nebyl přítomna, pouze její advokátka. Další jednání není nařízeno, tak je vše stále stejné, matka a dítě jsou odloučeni. Dle sdělení, zatím  nikdo dítě ani nenavštívil, tak nikdo nevíme kde a jak žije a jak se jí vede, protože se vyjadřuje pouze česky, tak to  ani nemůže říct svému okolí. Marcela je stále bez dokladů a stále se musí hlásit na imigračním úřadu a policii.

Otec dítěte nedovolil návštěvu pracovníka českého zastupitelského úřadu v Kanadě, aby česky mohl mluvit s českou občankou  s nezl. Marii. Dle znaleckého posudku znalce v oboru psychologie je dítě ve stavu psychické deprivace v souvislosti s absencí matky, neboť otec matce omezoval styk s dítětem na minimum. Dítěti tak při odloučení s matkou hrozí rozvoj anaklitické deprese a tím i následky do dalšího života. 

22.3.2016 Zatím vše beze změn.

1.4.2016 Ani dnešní soudní řízení nepřineslo žádný posun. Vše je tak jak bylo při příletu. Nikdo z nás neví, co bude dál  a jak bude Kanada dále postupovat. 

13.4.2016  Nic nezměněno.

23.4.2016  Situace stále stejná. Fotogalerie byla upravena a veškeré fotografie jsou převzaty z veřejných stránek otce nezletilé, které fotil na naší zahradě. Ostatní dvě fotografie jsou naše a jsou proto upraveny. Otec dítěte  nechce  ani nemá zájem Marušku matce ani ukázat.

6.5.2016 Bohužel dítě je stále bez matky a nikdo z  nás ani nevíme jak se mu daří. Vzhledem k tomu, že dítě bylo na letišti zcela surově odebráno matce, hrozí nezletilé psychická deprivace. Otec nadále nerespektuje dohodu uzavřenenou v ČR u Krajského soudu v Brně a kanandské orgány matku dítěte drží v podstatě v zajetí, bez dokladů a možnosti styku s dítětem a i bez možnosti návratu do ČR. Nesmí pracovat a nedostává  ani žádné soc. dávky. Naprosto nelidská, stresující situace, omezující právo dítěte na matku. Je to naprostá ignorace , omezení až likvidace lidské osobnosti.

30.5.2016 Ani do dnešního dne nic nezměněno, dítě je vlastně nezvětsná. Otec dítěte zcela odřízl matku od dítětě a nedává žádné zprávy o jeho stavu.  Česká občanka v tak nízkém věku necelých čtyř let je  nucena čelit obrovskému psychickém tlaku ze ztráty milované maminky.

7.7.2016 Dne 6.7.2016 došlo k soudnímu jednání ohledně možnosti styků dítěte s matkou. Po pěti   měsících pobytu matky strávených v Kanadě bez dítěte, došel soudce k názoru, že matka nebude mít s dítětem nadále žádný kontakt. Jak k tomuto závěru došel nikdo bohužel nevíme. Jednání se vedlo ve francouzštině ačkoliv jednacím jazykem byla určena angličtina. Matka dítěte tak ničemu nerozuměla. Odnárodňování dítěte tak nadálel pokračuje a práva dítěte na matku jako by neexistovala. Snad není co více k tomu dodávat. Kanada v žádném případě nepatří mezi státy, které berou ohled na potřeby dítěte. Dohoda rodičů podepsaná oběma rodiči  u  soudu v Brně v Kanadě neplatí a nikdo a ani nevíme kdo jí kdy bude v Kanadě legalizovat. Bohužel brněnský soud si nepočkal, až bude tato dohoda v Kanadě uznatelná a dítě i matku de facto deportoval šupem do Kanady. A že pospíchal, nechal na odjezd tři dny od nabytí právní moci rozsudku.

27.8.2016 Nadále nemá matka, ani blízká  rodina v ČR, žádné  zprávy o nezletilé Marušce. Matka dítěte nadále nemůže pracovat, ani se nemůže vrátit zpět do vlasti. Otec dítěte nedává žádné  zprávy o dítěti a není asi nikdo, kdo by toto činil za něj, nebo mu to nařídil. Bohužel ani prarodiče v ČR nemají žádný přístup ke své vnučce a to ani skypový nebo telefonický.  Je pro nás neskutečně bolestné, když si uvědomíme,  jak veliké  psychické zátěži je toto dítě vystaveno. Ráda bych už napsala neco pozitivího, ale bohužel přístup Kanady k dítěti je zcela nepochopitelný,  liknavý a   velmi nelidský

27.9.216 Ani dnešního dne nemohu napsat nějakou jinou inforamci. Situace stále stejná, dokonce není ani termín soudního projednání. Takže lje stále věznem na svobodě, za stále stejných podmínek a bez dítěte. O  dítěti naše rodina nic neví. O bolesti kterou prožíváme není možné se ústně ani písemně vyjádřit. 

8.11.2016 Po delší době se opět připomínám s aktualizací situace v Kanadě. Nic se neděje, nic se nekoná, matka s dítětem kontakt nemá, stále je vězněm na svobodě, bez možnosti práce či odjezdu do vlasti. 

21.11.2016 Stále nemáme nikdo z nás, tedy matky dítěte ani česká babička a děda žádný kontakt s  Maruškou, nikdo v Kanadě nedokáze uvést v život uzavřenou dohodu 2.2.16 v Brně, podepsanou oběma rodiči. Otec nijak nekomunikuje a matce dítě nedá ani na skyp. Jedna novinka však v Kanadě nastala, imigrační oddělení nepovolilo Marcele Zabranské pobyt v Kanadě a tudíž ani neudělila pracovní povolení. Naopak trestní řízení v Kanadě zakázalo Marcele opustit Kanadu. Takže jedni říkaji jdi pryč, druzí říkají nesmíš odjet. Kocourkov jedna báseň.

26.12.2016 Přeji Vám všem, kteří nám drží palce, hezké a klidné vánoce a mnoho zdraví a pohody v novém roce. Všem dětem přeji, aby mohly trávit své dětství se svými oběma rodiči a všem maminkám, aby mohly být se svými dětmi. V tomto smyslu je právě uzavřeno mnoho mezinárodních smluv, úmluv, paktů a dohod, vytvořeno mnoho organizací, bohužel však často právo dítěte na oba rodiče a především na matku, je opomíjeno a nedodržováno, a to zcela beztrestně.

Jinak v Kanadě je vše tak jak bylo před deseti měsíci.

1.3.2017 Uběhl již více jak rok a situace je stále stejná. Vůbec nevíme co bude dál.

20.3.2017 V Kanadě stále nic. Matka s dítěm nemá žádný kontakt a žádný kontakt s vnučkou nemám ani já i přes veškerou snahu UMPODu. Další novinou je však moje soudní řízení dne 28.3.17 v 9.30 hod. u Okresního soud pro Prahu západ, Praha l , Karmelitská 19 ve věci nemajetkové újmy, kdy otec nezletilé mě žaluje za moje webové stránky a požaduje fin. odškodné.

6.4.2017  Soudní řízení dne 28.3.2017 nebylo ukončeno Pokračování v jednání bude 24.5.2017. V Kanadě zatím nic.

19.6.2017 Píší dnes po velmi dlouhé době, ale není co psát. V Kanadě nic nového, aní já jako babička nemám možnost kontaktu s vnučkou. Dle sdělení kanadské soc. služby, která cestou UMPODu v Brně sdělila, že otec dobrovolně kontakt dítěte s druhou stranou rodiny neumožní. Co víc k tomu dodat !? Další soudní jednání ohledně mé osoby bude 23.6.2017.

30.9.2017 Stále nemohu napsat žádné nové či pozitivní informace. Není nic nového. O dítěti nikdo nic neví a matku dítěte stále drží v Kanadě bez jakéhokoliv vývoje. V žádném soudní jednání není zatím žádný posun k ukončení. Nikdo neví co bude dál, všichni  situaci komentují, že je zvláštní, a že se s tímto  ještě nesetkali.  Ohledně řízení proti  mé osobě zatím nemám žádné rozhodnutí.

18.12.2017 Již druhým rokem Vám všem tímto způsobem přeji hezké, klidné a pohodové svátky vánoční a mnoho zdraví do roku 2018. Opět nemohu napsat žádné novinky o mé vnučce. Za celou dobu pobytu v Kanadě jsme ji nikdo neviděl. Matka malé Marušky s ní nemá stále žádný kontakt. Nikdo z nás nerozumíme postupu kanadských příslušných orgánů, proč tímto způsobem dítě odtrhují od matky a celé české rodiny. Přes veškeré mezinárodní dohody o právech dítěte, Kanada neumožnila matce kontakt s dítětem. 

15.6.2018 Jsme daleko v roce 2018 a naše situace se nijak moc nezměnila. O dítěti nic nevíme a matka jej stále ještě ani neviděla. Rozhodnutí soudu v Brně z února 2016, včetně dohody rodičů o styku s dítětem, nebylo v Kanadě v květnu 2018 uznáno a v Kanadě tak toto neplatí. Česká republika  vydala rozhodnutí, kterým vydala české občanky do Kanady, a nezajistila uznatelnost rozhodnutí v Kanadě. Matce styky  s vlastním dítětem  Kanada neumožnila. Takže moje dcera je stále na tom tak jak přijela  roce 2016, kdy jí z náručí odebrali dítě. Trestní soud není ukončen, nesmí pracovat a stýkat se svou dcerou. Nikdo nebere ohled na dítě a nikdo o něm nic neví a nikdo se ho ani tedy neptá jaké má potřeby a pocity.

Pevně doufám, že nic podobné se již nikomu z českých občanů nestane a všechny orgány, organizace a instituce budou mít při svém rozhodování náš příběh na paměti.

8.12.2018 Po delší době opět píši, bohužel nemám žádné nové zprávy. Trestní řízení stále není ukončené, není nařízeno ani hlavní líčení. Matky tak je stále bez dítěte a malá Maruška je bez maminky. Nikde není žádné dovolání a nikdo nehledí na dítě. Kanada nedovolila dceři ani mne žádný kontakt s dítětem, tedy ani kontakt skypový. Nevím co k tomu více dodat.

Přeji všem krásné a klidné vánoční svátky.

15.12.2019

Tak tady máme opět vánoce a v našem případě téměř nic nového. Trestní řízení vedené proti matce nezletilé Marcele Zabranské bylo ukončeno, Marcela osvobozena a mohla se tak po 3,5 letech vrátit do republiky. Bohužel se nic nezměnilo na opatrovnickém řízení a kontakt dcerou, tedy mojí vnučkou nemá ona ani já žádný. Jsme bez jakýchkoliv informací o dítěti. Právník Kanady,který byl dceři přidělení k řešení opatrovnického řízení soc.odborem, dle jeho sdělení neumí situaci řešit. Na naši žádost o podání  žádosti o skypové styky nebo návštěvy dítěte v ČR nebylo odpovězeno. Nevíme jak situaci dále řešit a bohužel to asi nikdo neví. Kanada je země daleko odlišná od evropského práva a je velmi složité se dopátrat nějakých správných právních názorů či způsobů jak se domoci kontaktu s dítětem. Osobně se mne to celé zdá jako  úmyslné poškozování práv matky a dítěte.

Přeji Vám krásné svátky a bezproblémový rok 2020